Profil - Djakow Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej