Profil - Długołęcki Roch

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej