Profil - Długosz Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej