Profil - Dłużniakiewicz Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej