Profil - Dłużniewski Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej