Profil - Dmitko Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej