Profil - Dmowski Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej