Profil - Dmuchowski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej