Profil - Dmyszewski Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej