Profil - Dobek Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej