Profil - Dobkowski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej