Profil - Dobosz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej