Profil - Dobosz Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej