Profil - Dobrałowicz Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej