Profil - Dobroniak Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej