Profil - Dobryjanowicz Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej