Profil - Dobrzański Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej