Profil - Dobrzański Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej