Profil - Dobrzański Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej