Profil - Dobrzyński Bohdan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej