Profil - Dogiel Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej