Profil - Dojlido Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej