Profil - Dokurno Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej