Profil - Dolczak Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej