Profil - Dolecki Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej