Profil - Dolewa Adam

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej