Profil - Doliński Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej