Profil - Doliński Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej