Profil - Doliński Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej