Profil - Doliwa-Stroński Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej