Profil - Dołbniak Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej