Profil - Dołęga-Kamiński Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej