Profil - Domagalski Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej