Profil - Domański Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej