Profil - Domański Szymon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej