Profil - Domański Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej