Profil - Domański Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej