Profil - Domański Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej