Profil - Domański Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej