Profil - Domaszewicz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej