Profil - Domaszewski Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej