Profil - Dominiak Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej