Profil - Dominiak Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej