Profil - Dominiak Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej