Profil - Dominiak Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej