Profil - Doniza Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej