Profil - Dorobczyński Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej