Profil - Dorociak Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej