Profil - Dorosz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej