Profil - Doroszko Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej